(+90) 212 474 87 48

REACH, kimyasal maddelerin analiz edilmesi, kaydı , izni ve kısıtlanmasına karar veren yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. REACH Tüzüğü, 18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir. AB resmi gazetesinin 29 Mayıs 2007 tarihli nüshasında son haliyle yayımlanmıştır. Ve 2007 senesinin 1 Haziranında yürürlüğe girmiştir. Bir takım AB Tüzüğünü ve Yönetmeliğini kapsamakta olup onları tek bir sistem altında bir araya getirmektedir.

REACH, tüzüğe göre, Avrupa Birliği üye ülkelerinde yürürlükte olan ve senede bir tondan fazla kimyasal madde üretimi veya ithalatı yapan tüm firmaların bu kimyasalları bir merkezi veri tabanına kaydettirmeleri gerekmektedir. Ebalta’nın tüm üretimi REACH tüzüğüne uygun ve merkezi veri tabanına kayıtlıdır.

Dolayısıyla Türkiye’de de satışı yapılan ürünlerin güvenliği ve kalitesi için REACH tüzüğüne uygunluğuna dikkat etmenizi öneriyoruz.